• Przedmioty punktowane podczas rekrutacji do klasy pierwszej
     IV Liceum Ogólnokształcącego
     ( Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. H. C. Hoovera)
    w Rudzie Śląskiej

     

    Klasa wojskowa    1A

    1. Język polski
    2. Matematyka
    3. Język angielski
    4. Geografia

    Klasa policyjna  1 B

    1. Język polski
    2. Matematyka
    3. Język angielski
    4. Geografia

    Klasa humanistyczna  ( społeczna, artystyczna)  1 C

    1. Język polski
    2. Matematyka
    3. Historia
    4. Wiedza o społeczeństwie/ plastyka

    Klasa ratowniczo – pożarnicza  1D

    1. Język polski
    2. Matematyka
    3. Biologia
    4. Chemia