• Ratownik Medyczny

  •   Klasa liceum ogólnokształcącego o profilu  ratowniczo - medycznym

    

                         „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono…” ( W. Szymborska)

    

           Każdy z nas może spotkać się z sytuacją zagrożenia życia. Wiele ofiar wypadków umiera, ponieważ świadkowie nie umieją, bądź boją się udzielić pierwszej pomocy.  Nasze liceum proponuje kształcenie w klasie z elementami ratownictwa medycznego, aby zaznajomić młodzież z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wytrenować przeprowadzanie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.

    

   Propozycja skierowana jest do uczniów, którzy chcą pogłębić wiedzę biologiczno-chemiczną, wzbogaconą o szereg zajęć praktycznych, związanych z ratownictwem medycznym:

    

   • uczeń pozna w teorii i praktyce zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabiegów resuscytacyjnych,
   • nabędzie wiedzę o sposobach niesienia pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach
   • pozna sposoby niesienia pierwszej pomocy w terenie,
   • nauczy się  promować zdrowie i zdrowy styl życia, 
   • uczniowie zdobędą wiedzę o funkcjonowaniu systemu ratownictwa medycznego,
   • przyswoją terminologię medyczną i procedury przedmedyczne,
   • wytrenują umiejętności przetrwania i pomocy sobie i innym w warunkach trudnych,
   • wykształcą w sobie cechy, jakimi powinien wyróżniać się ratownik,  
   • zrozumieją wagę  poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka.

    

   Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą kontynuować naukę:

    

   • na uczelniach medycznych na kierunkach: farmacja, medycyna, stomatologia, weterynaria, zdrowie publiczne, analityka medyczna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia, radiologia
   • na kierunkach gdzie wiodącym przedmiotem jest biologia i chemia np. biotechnologia, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, kosmetologia, chemia spożywcza, ochrona środowiska, technologia chemiczna, aparatura medyczna, dietetyka, inżynieria chemiczna, biologia
    i chemia
    , opieka społeczna, psychologia
   • absolwenci mogą również kontynuować naukę w szkole policealnej w zawodach:
   • technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych,
   • technik masażysta,  technik fizjoterapii,  technik ortopeda, technik elektrokardiolog,
   • technik sterylizacji medycznej, technik BHP,
   • technik administracji specjalizacja rejestratorka medyczna, technik weterynarii,
   • higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, protetyk słuchu,
   • ratownik medyczny, dietetyk, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy,
   • instruktor odnowy biologicznej

    

   Co zyskasz kończąc szkołę ?

    

   • możliwość zatrudnienia jako pomocnik ratownika medycznego,
   • ukierunkowanie do kontynuowania nauki z zakresu ratownictwa medycznego na poziomie licencjackim lub wyższym,
   • możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych,
   • umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

    

   Jak wygląda nauka w liceum ratowniczo-medycznym?

    

   Podstawowym celem kształcenia w klasie z dodatkowymi zajęciami będzie dobre przygotowanie ogólnokształcące, umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie kształcenia na dowolnych studiach wyższych z zakresu nauk o zdrowiu.

   Profil klasy jest tak przygotowany, by uczniowie mogli rozwinąć swoje zainteresowania ratowniczo-medyczne, poszerzyć swoją wiedzę o problemach zdrowia człowieka.

    

   W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące:

    

   • Języki obce: angielski (poziom rozszerzony od klasy pierwszej), niemiecki, rosyjski, francuski 
   • Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
   • Przedmioty dodatkowe: pierwsza pomoc przedmedyczna- zajęcia  w formie ćwiczeń
    i wykładów prowadzonych  przez ratownika medycznego, lekarza ratownictwa medycznego realizowane już od klasy pierwszej.
   • Obozy szkoleniowe z profesjonalną kadrą ratowniczą.

    

   Współpracujemy z instytucjami wspierającymi:

    

   • Wyższą  Szkołą  Bezpieczeństwa w  Gliwicach
   • Policealną  Szkołą  Medyczną w  Zabrzu