• Ratowniczo - medyczna (NOWOŚĆ!!!)

   •   Klasa liceum ogólnokształcącego o profilu  ratowniczo - medycznym

     

                          „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono…” ( W. Szymborska)

     

            Każdy z nas może spotkać się z sytuacją zagrożenia życia. Wiele ofiar wypadków umiera, ponieważ świadkowie nie umieją, bądź boją się udzielić pierwszej pomocy.  Nasze liceum proponuje kształcenie w klasie z elementami ratownictwa medycznego, aby zaznajomić młodzież z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wytrenować przeprowadzanie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.

     

    Propozycja skierowana jest do uczniów, którzy chcą pogłębić wiedzę biologiczno-chemiczną, wzbogaconą o szereg zajęć praktycznych, związanych z ratownictwem medycznym:

     

    • uczeń pozna w teorii i praktyce zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabiegów resuscytacyjnych,
    • nabędzie wiedzę o sposobach niesienia pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach,
    • pozna sposoby niesienia pierwszej pomocy w terenie,
    • nauczy się  promować zdrowie i zdrowy styl życia, 
    • uczniowie zdobędą wiedzę o funkcjonowaniu systemu ratownictwa medycznego,
    • przyswoją terminologię medyczną i procedury przedmedyczne,
    • wytrenują umiejętności przetrwania i pomocy sobie i innym w warunkach trudnych,
    • wykształcą w sobie cechy, jakimi powinien wyróżniać się ratownik,  
    • zrozumieją wagę  poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka.

     

    Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą kontynuować naukę:

     

    • na uczelniach medycznych na kierunkach: farmacja, medycyna, stomatologia, weterynaria, zdrowie publiczne, analityka medyczna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia, radiologia,
    • na kierunkach gdzie wiodącym przedmiotem jest biologia i chemia np. biotechnologia, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, kosmetologia, chemia spożywcza, ochrona środowiska, technologia chemiczna, aparatura medyczna, dietetyka, inżynieria chemiczna, biologia, chemia, opieka społeczna, psychologia,
    • absolwenci mogą również kontynuować naukę w szkole policealnej w zawodach:
    • technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych,
    • technik masażysta,  technik fizjoterapii,  technik ortopeda, technik elektrokardiolog,
    • technik sterylizacji medycznej, technik BHP,
    • technik administracji specjalizacja rejestratorka medyczna, technik weterynarii,
    • higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, protetyk słuchu,
    • ratownik medyczny, dietetyk, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy,
    • instruktor odnowy biologicznej.

     

    Co zyskasz kończąc szkołę ?

     

    • możliwość zatrudnienia jako pomocnik ratownika medycznego,
    • ukierunkowanie do kontynuowania nauki z zakresu ratownictwa medycznego na poziomie licencjackim lub wyższym,
    • możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych,
    • umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

     

    Jak wygląda nauka w liceum ratowniczo-medycznym?

     

    Podstawowym celem kształcenia w klasie z dodatkowymi zajęciami będzie dobre przygotowanie ogólnokształcące, umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie kształcenia na dowolnych studiach wyższych z zakresu nauk o zdrowiu.

    Profil klasy jest tak przygotowany, by uczniowie mogli rozwinąć swoje zainteresowania ratowniczo-medyczne, poszerzyć swoją wiedzę o problemach zdrowia człowieka.

     

    W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące:

     

    • Języki obce: angielski (poziom rozszerzony od klasy pierwszej), niemiecki, rosyjski, francuski 
    • Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
    • Przedmioty dodatkowe: pierwsza pomoc przedmedyczna- zajęcia  w formie ćwiczeń
     i wykładów prowadzonych  przez ratownika medycznego, lekarza ratownictwa medycznego realizowane już od klasy pierwszej.
    • Obozy szkoleniowe z profesjonalną kadrą ratowniczą

     

    Współpracujemy z instytucjami wspierającymi:

     

    • Wyższą  Szkołą  Bezpieczeństwa w  Gliwicach
    • Policealną  Szkołą  Medyczną w  Zabrzu