• RADA RODZICÓW

   • Przewodniczący - p. Aleksandra Mandziej

    Z-ca przewodniczącego - p. Ksenia Gliwińska

    Skarbnik - p. Mirosława Strokosz

    Sekretarz - p. Mieczysław Oparczyk

     

    nr konta Rady Rodziców : 95 1050 1331 1000 0092 3703 9632

    W tytule wpłaty proszę podać:

    - imię i nazwisko ucznia

    - klasę

    - cel wpłaty, np. Rada Rodziców, obóz zimowy, wycieczka