• KLASA POŻARNICZA

   • Klasa liceum ogólnokształcącego o profilu  pożarniczym

     

    Jeśli los ofiaruje ci skrzydła… nic ci po nich, jeżeli nie pragniesz posługiwać się nimi w służbie drugiemu człowiekowi”  (Seneka)

     

               Strażak to zawód, od którego zależy ludzkie życie i bezpieczeństwo. To nie tylko pasja i praca, to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność i wiążący się z nią wysiłek zarówno fizyczny, jak i psychiczny Nasze liceum proponuje kształcenie w klasie z elementami pożarnictwa, aby zaznajomić młodzież z zasadami reagowania w stanach zagrożenia pożarowego, wypadkach i katastrofach.

     

    Propozycja skierowana jest do uczniów, którzy chcą pogłębić wiedzę biologiczno-chemiczną, wzbogaconą o szereg zajęć praktycznych, związanych z technikami pożarniczymi i ratownictwem

    • uczeń pozna prawne zasady organizacji straży pożarnej,
    • nabędzie wiedzę na temat sprzętu ratowniczego i gaśniczego,
    • pozna taktykę gaszenia pożarów i rodzaje środków gaśniczych,
    • nabędzie wiedzę o sposobach niesienia pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach,
    • uczniowie poznają zasady ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia,
    • przyswoją schematy łączności i alarmowania,
    •  poznają w teorii i praktyce zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabiegów resuscytacyjnych
    • wytrenują umiejętności przetrwania i pomocy sobie i innym w warunkach trudnych
    • wykształcą w sobie cechy, jakimi powinien wyróżniać się strażak i ratownik  
    • zrozumieją wagę  poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka.

     

    Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą kontynuować naukę:

    • w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,
    • w Szkole Aspirantów m. in. : w Krakowie, Częstochowie,
    • Szkole Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
    • Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy
    • w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
    • Politechnice Śląskiej w Gliwicach
    • w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach
    • absolwenci mogą również kontynuować naukę w szkołach policealnych w zawodach związanych z bezpieczeństwem narodowym, ratownictwem medycznym czy pożarnictwem, ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy itp.

    Co zyskasz kończąc szkołę ?

     

    • możliwość aplikowania do pracy w formacjach Straży Pożarnej lub innych służbach mundurowych
    • ukierunkowanie do kontynuowania nauki z zakresu pożarnictwa lub ratownictwa medycznego na poziomie licencjackim lub wyższym
    • możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych
    • umiejętność udzielania pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach zagrożenia

     

    Jak wygląda nauka w liceum ogólnokształcącym o profilu pożarniczym?

    Celem kształcenia jest zdobycie  wiedzy i umiejętności, które pomogą  podjąć pracę w Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej bądź w innych służbach mundurowych. Po ukończeniu szkoły uczeń uzyska nie tylko świadectwo maturalne, ale także wszechstronne przygotowanie sprawnościowe umożliwiające podjęcie nauki na wydziałach Akademii Wychowania Fizycznego, w szkołach pożarniczych oraz na innych uczelniach. Profil klasy jest tak przygotowany, by uczniowie mogli rozwinąć swoje zainteresowania związane z pożarnictwem i  ratownictwem medycznym, poszerzyć  wiedzę o problemach i zagrożeniach współczesnego świata.

     

    W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące:

     

    • Języki obce: angielski (poziom rozszerzony od klasy pierwszej), niemiecki, rosyjski, francuski 
    • Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka, informatyka (wybór)
    • Przedmioty dodatkowe: wiedza pożarnicza, pierwsza pomoc przedmedyczna- zajęcia  w formie ćwiczeń i wykładów prowadzonych  przez  funkcjonariuszy Straży Pożarnej i ratownika medycznego  realizowane już od klasy pierwszej.
    • Obozy szkoleniowe z  ukierunkowaniem na ćwiczenia strażackie i ratownicze,
    • Zajęcia na strzelnicy, ćwiczenia terenowe z wykorzystaniem sprzętu technicznego,
    • Wyjazdy na uroczystości, zawody, pokazy strażackie.

     

     

    Współpracujemy z instytucjami wspierającymi:

     

    • Ochotniczą Strażą Pożarną w Rudzie Śląskiej
    • Wyższą  Szkołą  Bezpieczeństwa w  Gliwicach
    • Policealną  Szkołą  Medyczną w  Zabrzu