•  

   Klasa liceum ogólnokształcącego o profilu  policyjnym

    

   „O jak ja kocham to miejsce, tu jest tyle policji i czuję się bezpiecznie”(Happysad)

    

              Policjant to zawód, od którego zależy ludzkie bezpieczeństwo. To nie tylko pasja i praca, to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność i wiążący się z nią wysiłek zarówno fizyczny, jak i psychiczny Nasze liceum proponuje kształcenie w klasie policyjnej, aby zaznajomić młodzież z zasadami i regułami panującymi w policji.

    

   Propozycja skierowana jest do uczniów, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu policji wzbogaconą o szereg zajęć praktycznych:

   • uczeń pozna prawne zasady organizacji policji,
   • nabędzie wiedzę na temat sprzętu i broni niezbędnej w pracy w policji,
   • pozna taktykę i sposób działania prewencji,
   • odbędzie szkolenie w zakresie pierwszej pomocy,
   • nauczy się rozkładnia i używania broni palnej,
   • zapozna się z technikami obsługi broni specjalistycznej,
   • pozna podstawy prawne pracy policjanta,
   • przyswoi schematy działania policji,
   •  pozna w teorii i praktyce zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabiegów resuscytacyjnych ,
   •  pozna zakres taktyk i technik interwencji,
   • wykształci w sobie cechy, jakimi powinien wyróżniać się policjant,  
   • zrozumie wagę  poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka,
   • pozna elementy musztry i samoobrony,

    

   Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą kontynuować naukę:

   • w Szkole Policji m. in. : w Katowicach, Pile, Koszalinie,
   • w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,
   • w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,
   • na Politechnice Śląskiej w Gliwicach,
   • w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach,
   • absolwenci mogą również kontynuować naukę w szkołach policealnych w zawodach związanych z bezpieczeństwem narodowym, ratownictwem medycznym czy pożarnictwem, ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy itp.


   Co zyskasz kończąc szkołę ?

    

   • możliwość aplikowania do pracy w formacjach Policji lub innych służbach mundurowych,
   • możliwość kontynuowania nauki z zakresu prewencji lub ratownictwa medycznego na poziomie licencjackim i wyższym,
   • możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych,
   • umiejętność udzielania pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach zagrożenia,
   • punkty według rozporządzenia z tytułu wykształcenia podczas rekrutacji do policji:

            2 punkty dla  kandydata z wykształceniem średnim (klasy o profilu „policyjnym”), a od 2020 r  prawdopodobnie 4 punkty,

   • dodatkowe punkty podczas rekrutacji do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

    

    

   Jak wygląda nauka w liceum ogólnokształcącym o profilu policyjnym?

   Celem kształcenia jest zdobycie  wiedzy i umiejętności, które pomogą  podjąć pracę w Policji bądź w innych służbach mundurowych. Po ukończeniu szkoły uczeń uzyska nie tylko świadectwo maturalne, ale także wszechstronne przygotowanie sprawnościowe umożliwiające podjęcie nauki na wydziałach Akademii Wychowania Fizycznego, w szkołach policji oraz na innych uczelniach. Profil klasy jest tak przygotowany, by uczniowie mogli rozwinąć swoje zainteresowania związane z policją i służbami mundurowymi, poszerzyć  wiedzę o problemach i zagrożeniach współczesnego świata.

    

   W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące:

    

   • Języki obce: angielski (poziom rozszerzony od klasy pierwszej), niemiecki, rosyjski, francuski 
   • Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka, informatyka (do wyboru)
   • Przedmioty dodatkowe: podstawy wiedzy o służbach mundurowych, pierwsza pomoc przedmedyczna i zajęcia specjalistyczne prowadzone  w formie ćwiczeń i wykładów  przez  funkcjonariuszy Policji i innych służb mundurowych  realizowane już od klasy pierwszej.
   • Obozy szkoleniowe z  ukierunkowaniem na ćwiczenia dla przyszłych policjantów,
   • Zajęcia na strzelnicy, ćwiczenia terenowe z wykorzystaniem sprzętu technicznego,
   • Wyjazdy na uroczystości, zawody, pokazy.

    

    

   Współpracujemy z instytucjami:

    

   • Miejską Komendą Policji w Rudzie Śląskiej,
   • Wyższą  Szkołą  Bezpieczeństwa w  Gliwicach
   • Policealną  Szkołą  Medyczną w  Zabrzu
   • V Pułkiem Chemicznym Jednostki Wojskowej w Tarnowskich Górach