• KLASA POLICYJNA

   •  

    Klasa liceum ogólnokształcącego o profilu  policyjnym

     

    „O jak ja kocham to miejsce, tu jest tyle policji i czuję się bezpiecznie”(Happysad)

     

               Policjant to zawód, od którego zależy ludzkie bezpieczeństwo. To nie tylko pasja i praca, to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność i wiążący się z nią wysiłek zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Nasze liceum proponuje kształcenie w klasie policyjnej, aby zaznajomić młodzież z zasadami i regułami panującymi w policji.

     

    Propozycja skierowana jest do uczniów, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu policji wzbogaconą
    o szereg zajęć praktycznych:

    • uczeń pozna prawne zasady organizacji policji,
    • nabędzie wiedzę na temat sprzętu i broni niezbędnej w pracy w policji,
    • pozna taktykę i sposób działania prewencji,
    • odbędzie szkolenie w zakresie pierwszej pomocy,
    • nauczy się rozkładnia i używania broni palnej,
    • zapozna się z technikami obsługi broni specjalistycznej,
    • pozna podstawy prawne pracy policjanta,
    • przyswoi schematy działania policji,
    •  pozna w teorii i praktyce zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabiegów resuscytacyjnych ,
    •  pozna zakres taktyk i technik interwencji,
    • wykształci w sobie cechy, jakimi powinien wyróżniać się policjant,  
    • zrozumie wagę  poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka,
    • pozna elementy musztry i samoobrony,

     

    Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą kontynuować naukę:

    • w Szkole Policji m. in. : w Katowicach, Pile, Koszalinie
    • w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
    • w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
    • na Politechnice Śląskiej w Gliwicach
    • w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach
    • absolwenci mogą również kontynuować naukę w szkołach policealnych w zawodach związanych z bezpieczeństwem narodowym, ratownictwem medycznym czy pożarnictwem, ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy itp.

    Co zyskasz kończąc szkołę ?

     

    • możliwość aplikowania do pracy w formacjach Policji lub innych służbach mundurowych
    • możliwość kontynuowania nauki z zakresu prewencji lub ratownictwa medycznego na poziomie licencjackim i wyższym
    • możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych
    • umiejętność udzielania pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach zagrożenia
    • punkty według rozporządzenia z tytułu wykształcenia podczas rekrutacji do policji:

             2 punkty –dla  kandydata z wykształceniem średnim (klasy o profilu „policyjnym”), a od 2020 r  prawdopodobnie 

             4 punkty

    • dodatkowe punkty podczas rekrutacji do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

     

     

    Jak wygląda nauka w liceum ogólnokształcącym o profilu policyjnym?

    Celem kształcenia jest zdobycie  wiedzy i umiejętności, które pomogą  podjąć pracę w Policji bądź w innych służbach mundurowych. Po ukończeniu szkoły uczeń uzyska nie tylko świadectwo maturalne, ale także wszechstronne przygotowanie sprawnościowe umożliwiające podjęcie nauki na wydziałach Akademii Wychowania Fizycznego, w szkołach policji oraz na innych uczelniach. Profil klasy jest tak przygotowany, by uczniowie mogli rozwinąć swoje zainteresowania związane z policją i służbami mundurowymi, poszerzyć  wiedzę o problemach i zagrożeniach współczesnego świata.

     

    W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące:

     

    • Języki obce: angielski (poziom rozszerzony od klasy pierwszej), niemiecki, rosyjski, francuski 
    • Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka, informatyka (do wyboru)
    • Przedmioty dodatkowe: podstawy wiedzy o służbach mundurowych, pierwsza pomoc przedmedyczna i zajęcia specjalistyczne prowadzone  w formie ćwiczeń i wykładów  przez  funkcjonariuszy Policji i innych służb mundurowych  realizowane już od klasy pierwszej.
    • Obozy szkoleniowe z  ukierunkowaniem na ćwiczenia dla przyszłych policjantów,
    • Zajęcia na strzelnicy, ćwiczenia terenowe z wykorzystaniem sprzętu technicznego,
    • Wyjazdy na uroczystości, zawody, pokazy.

     

     

    Współpracujemy z instytucjami:

     

    • Miejską Komendą Policji w Rudzie Śląskiej,
    • Wyższą  Szkołą  Bezpieczeństwa w  Gliwicach
    • Policealną  Szkołą  Medyczną w  Zabrzu
    • V Pułkiem Chemicznym Jednostki Wojskowej w Tarnowskich Górach