• 3GA

    Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
    0 7:20- 8:05   j.francuski BL 216   wych.rodz. Sz 222  
    1 8:10- 8:55 chemia Bo 115 j.polski Fi 120   fizyka Se 19  
    2 9:05- 9:50 zaj. z wych. Fi 120 j.polski Fi 120   matematyka Sa 127  
    3 10:00-10:45 j.polski Fi 120 j.angielski RD 24 j.angielski RD 24 wf RK msg  
    4 10:55-11:40 j.polski Fi 120 historia Ni 116 historia Ni 116 j.angielski RD 24 matematyka Sa 127
    5 11:50-12:35 zaj.artysty Am 216 biologia Sz 222 wos Mi 114 j.angielski RD 24 j.polski Fi 120
    6 12:55-13:40 wf RK msg matematyka Sa 127 matematyka Sa 127 religia KL 228 geografia WM 224
    7 13:50-14:35 chemia Bo 115 zaj.technicz MR 213 religia KL 228 e_dla_bezp RK 19 wf RK msg
    8 14:45-15:30   informatyka-2/2 KN 22 informatyka-1/2 KN 124   wf RK msg

     

    3GB

    Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
    0 7:20- 8:05   j.francuski BL 216 matematyka Sa 127        
    1 8:10- 8:55   wf RK dsg j.polski Ja 123 matematyka Sa 127  
    2 9:05- 9:50   chemia Bo 115 j.polski Ja 123 j.polski Ja 123  
    3 10:00-10:45 chemia Bo 115 wos Mi 114 historia Ni 116 zaj. z wych. Ni 116 j.niemiecki-1/1 AZ 28
    4 10:55-11:40 zaj.artysty Am 216 biologia Sz 222 wych.rodz. Sz 222 religia KL 228 historia Ni 116
    5 11:50-12:35 matematyka Sa 127 j.angielski RD 24 matematyka Sa 127 e_dla_bezp RK 19 geografia WM 224
    6 12:55-13:40 j.polski Ja 123 j.angielski RD 24 j.angielski RD 24 wf RK dsg j.angielski RD 24
    7 13:50-14:35 wf RK dsg fizyka Se 19 wf RK dsg religia KL 228 j.polski Ja 123
    8 14:45-15:30   zaj.technicz MR 213      
    9 15:35-16:20   informatyka KN 124      

     

    1A

    Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
    0 7:20- 8:05 j.angielski-2/2 BG 219 informatyka-1/2 KN 22   informatyka-2/2 KN 22  
    1 8:10- 8:55 j.polski Fi 120 r_angielski-1/2 #1an 219 religia Ol 23 biologia Sz 222 j.niemiecki-1/3 AZ 28
    2 9:05- 9:50 wf GG msg j.angielski-1/2 #1az 219 religia Ol 23 fizyka Se 19 j.niemiecki-1/3 AZ 28
    3 10:00-10:45 geografia WM 224 wf GG dsg kultura AK 229 u_pwosm SM 36 przedsięb. Du 217
    4 10:55-11:40 u_pwosm SM 36 przedsięb. Du 217 wos Mi 114 r_matematyka KN 124 e_dla_bezp RK 19
    5 11:50-12:35 j.polski Fi 120 matematyka KN 124 wych.rodz. Sz 222 zaj. z wych. KN 124 matematyka KN 124
    6 12:55-13:40 chemia Bo 115 r_angielski-2/2 BG 219 j.polski Fi 120 j.rosyjski-2/3 #1ro 117
    j.francuski-3/3 #1af 216
    historia Ni 116
    7 13:50-14:35 historia Ni 116 j.angielski-2/2 BG 219 j.polski Fi 120 j.rosyjski-2/3 #1ro 117
    j.francuski-3/3 #1af 216
    j.angielski-1/2 #1az 219
    8 14:45-15:30 wf GG msg        

     

    1B

    Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
    0 7:20- 8:05 j.niemiecki-1/3 AZ 28 j.niemiecki-1/3 AZ 28 j.polski Ja 123    
    1 8:10- 8:55 religia Ol 23 r_angielski-1/2 #1an 219
    r_angielski-2/2 RD 24
    historia Ni 116 informatyka-2/2 KN 22  
    2 9:05- 9:50 geografia WM 224 j.angielski-1/2 #1az 219
    j.angielski-2/2 RD 24
    kultura AK 229 r_matematyka KN 124  
    3 10:00-10:45 u_pwosm SM 36 przedsięb. Du 217 przedsięb. Du 217 zaj. z wych. Ja 123  
    4 10:55-11:40 chemia Bo 115 j.polski Ja 123 j.polski Ja 123 e_dla_bezp RK 19 biologia Sz 222
    5 11:50-12:35 j.polski Ja 123 historia Ni 116 wf RK 19 u_pwosm SM 36 wos Mi 114
    6 12:55-13:40 informatyka-1/2 Wl 22 wf RK dsg wych.rodz. Sz 222 j.rosyjski-2/3 #1ro 117
    j.francuski-3/3 #1af 216
    religia Ol 23
    7 13:50-14:35   matematyka KN 124 matematyka KN 124 j.rosyjski-2/3 #1ro 117
    j.francuski-3/3 #1af 216
    j.angielski-1/2 #1az 219
    j.angielski-2/2 RD 24
    8 14:45-15:30   fizyka Se 19 wf RK dsg    

     

    2A

     

    Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
    0 7:20- 8:05   u_hist.i sp.-2/4 #2hc 116 r_wos-4/4 #2cw 114   u_przyroda-1/4 Sz 222
    1 8:10- 8:55 j.niemiecki-1/4 AZ 28 j.rosyjski-2/4 #2ro 117
    j.francuski-3/4 #2f 216
    r_wos-4/4 #2cw 114 u_hist.i sp.-2/4 #2hc 116 u_przyroda-1/4 Sz 222
    2 9:05- 9:50 j.niemiecki-1/4 AZ 28 j.rosyjski-2/4 #2ro 117
    j.francuski-3/4 #2f 216
    wf SM dsg u_przyroda-1/4 Sz 222
    u_hist.i sp.-2/4 #2hc 116
    r_matematyka KN 124
    3 10:00-10:45 j.angielski-1/2 Wl 25
    r_angielski-2/2 BG 219
    u_pwosm SM 36 zaj. z wych. SM 36 religia Ol 23 matematyka KN 124
    4 10:55-11:40 r_matematyka KN 124 u_pwosm SM 36 matematyka KN 124 j.polski Fi 120 j.polski Fi 120
    5 11:50-12:35 r_matematyka KN 124 j.angielski-1/2 Wl 25
    r_angielski-2/2 BG 219
    matematyka KN 124 r_angielski-1/2 Wl 25
    j.angielski-2/2 BG 219
    religia Ol 23
    6 12:55-13:40 j.polski Fi 120 matematyka KN 124 j.angielski-1/2 Wl 25
    j.angielski-2/2 BG 219
    j.angielski-1/2 Wl 25
    j.angielski-2/2 BG 219
    r_angielski-1/2 Wl 25
    j.angielski-2/2 BG 219
    7 13:50-14:35 j.polski Fi 120 wf SM dsg r_geografia-1/3 #2g 224
    r_historia-2/3 #2h 114
    r_historia-2/4 Ni 116
    r_wos-4/4 #2cw 114
    r_geografia-1/4 #2g 224
    r_historia-2/4 Ni 116
    8 14:45-15:30   wf SM dsg r_geografia-1/3 #2g 224
    r_historia-2/3 #2h 114
    r_historia-2/4 Ni 116
    r_wos-4/4 #2cw 114
    r_geografia-1/4 #2g 224
    r_historia-2/4 Ni 116

     

    2B

     

    Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
    0 7:20- 8:05   u_przyroda-1/3 WM 224
    u_hist.i sp.-2/3 #2hc 116
        r_wos-4/4 Mi 114
    1 8:10- 8:55 r_matematyka 113 j.niemiecki-1/3 #2cn 28
    j.rosyjski-2/3 #2ro 117
    j.francuski-3/3 #2f 216
    matematyka 113 u_przyroda-1/3 WM 224
    u_hist.i sp.-2/3 #2hc 116
    r_wos-4/4 Mi 114
    2 9:05- 9:50 r_matematyka 113 j.niemiecki-1/3 #2cn 28
    j.rosyjski-2/3 #2ro 117
    j.francuski-3/3 #2f 216
    matematyka 113 u_przyroda-1/3 WM 224
    u_hist.i sp.-2/3 #2hc 116
    wf-1/2 RK msg
    wf-sam-2/2 SM sil
    3 10:00-10:45 religia Ol 23 j.polski Fi 120 religia Ol 23 j.polski Fi 120 wf-sam-1/2 SM sil
    wf-2/2 RK dsg
    4 10:55-11:40 j.angielski-1/2 Wl 25
    j.angielski-2/2 BG 219
    r_angielski-1/2 Wl 25
    j.angielski-2/2 BG 219
    zaj. z wych. RK 19 j.angielski-1/2 Wl 25
    r_angielski-2/2 BG 219
    r_angielski-1/2 Wl 25
    r_angielski-2/2 BG 219
    5 11:50-12:35 j.angielski-1/2 Wl 25
    j.angielski-2/2 BG 219
    j.polski Fi 120 j.angielski-1/2 Wl 25
    j.angielski-2/2 BG 219
    matematyka 113 u_pwosm RK 19
    6 12:55-13:40 r_wos-4/4 Mi 114   u_pwosm RK 19 matematyka 113 j.polski Fi 120
    7 13:50-14:35 r_wos-4/4 Mi 114   r_geografia-1/3 #2g 224
    r_historia-2/3 #2h 114
    r_matematyka 113 r_geografia-1/3 #2g 224
    r_historia-2/3 #2h 114
    8 14:45-15:30     r_geografia-1/3 #2g 224
    r_historia-2/3 #2h 114
    wf-2/2 RK dsg r_geografia-1/3 #2g 224
    r_historia-2/3 #2h 114
    9 15:35-16:20     wf-1/2 RK msg    

     

    2C

    Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
    0 7:20- 8:05 u_przyroda-1/4 WM 224 u_hist.i sp.-2/4 #2hc 116 r_wos-4/4 #2cw 114   u_przyroda-1/4 WM 224
    1 8:10- 8:55 wf GG dsg j.niemiecki-1/4 #2cn 28
    j.rosyjski-2/4 #2ro 117
    j.francuski-3/4 #2f 216
    r_wos-4/4 #2cw 114 u_hist.i sp.-2/4 #2hc 116 u_przyroda-1/4 WM 224
    2 9:05- 9:50 j.polski Ja 123 j.niemiecki-1/4 #2cn 28
    j.rosyjski-2/4 #2ro 117
    j.francuski-3/4 #2f 216
    matematyka Sa 127 u_hist.i sp.-2/4 #2hc 116 matematyka Sa 127
    3 10:00-10:45 wf GG msg u_ppski Ok 117 j.polski Ja 123 wf GG dsg matematyka Sa 127
    4 10:55-11:40 j.angielski RD 24 r_angielski RD 24 religia Ol 23 religia Ol 23 zaj. z wych. WM 224
    5 11:50-12:35 j.angielski RD 24 r_j.polski Ja 123 j.angielski RD 24 j.polski Ja 123 j.angielski RD 24
    6 12:55-13:40 matematyka Sa 127 r_j.polski Ja 123 r_j.polski Ja 123 r_angielski RD 24 r_j.polski Ja 123
    7 13:50-14:35 u_tsbn Am 216   r_geografia-1/4 #2g 224
    r_historia-2/4 #2h 114
    r_wos-4/4 #2cw 114 r_geografia-1/4 #2g 224
    r_historia-2/4 #2h 114
    8 14:45-15:30     r_geografia-1/4 #2g 224
    r_historia-2/4 #2h 114
    r_wos-4/4 #2cw 114 r_geografia-1/4 #2g 224
    r_historia-2/4 #2h 114

     

    3A

    Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
    0 7:20- 8:05 j.francuski-3/3 #3f 216     j.rosyjski-2/3 #3ro 117  
    1 8:10- 8:55 j.angielski-1/2 #3ar 25 r_geografia-1/3 #3g 224
    r_historia-2/3 #3h 116
    r_biologia-3/3 #3b 222
    j.niemiecki-1/3 AZ 28 j.rosyjski-2/3 #3ro 117  
    2 9:05- 9:50 j.angielski-1/2 #3ar 25 r_geografia-1/3 #3g 224
    r_historia-2/3 #3h 116
    r_biologia-3/3 #3b 222
    j.niemiecki-1/3 AZ 28 religia Ol 23 r_geografia-1/3 #3g 224
    r_historia-2/3 #3h 116
    r_biologia-3/3 #3b 222
    3 10:00-10:45 matematyka 113 religia Ol 23 matematyka 113 r_matematyka 113 r_geografia-1/3 #3g 224
    r_historia-2/3 #3h 116
    r_biologia-3/3 #3b 222
    4 10:55-11:40 matematyka 113 j.polski Fi 120 j.polski Fi 120 r_matematyka 113 wf SM sil
    5 11:50-12:35 matematyka 113 wf SM sil u_pwosm SM 36 j.polski Fi 120 zaj. z wych. Wl 25
    6 12:55-13:40 u_przyroda-1/3 #3p 222
    u_hist.i sp.-2/3 Ni 116
    r_angielski-2/2 Wl 25 u_pwosm SM 36 j.polski Fi 120 wf SM sil
    7 13:50-14:35 j.angielski-2/2 Wl 25 j.angielski-2/2 Wl 25 r_angielski-1/2 #3az 25 r_angielski-1/2 #3az 25 r_angielski-2/2 Wl 25
    8 14:45-15:30   j.angielski-2/2 Wl 25 j.angielski-1/2 #3ar 25 r_angielski-1/2 #3az 25 r_angielski-2/2 Wl 25
    9 15:35-16:20     j.francuski-3/3 #3f 216    

     

    3B

     

    Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
    0 7:20- 8:05 j.francuski-3/4 #3f 216     j.niemiecki-1/4 #3cn 28
    j.rosyjski-2/4 #3ro 117
     
    1 8:10- 8:55 j.angielski-1/2 #3ar 25
    j.angielski-2/2 RD 24
    r_biologia-3/4 #3b 222
    r_wos-4/4 #3cw 114
      j.niemiecki-1/4 #3cn 28
    j.rosyjski-2/4 #3ro 117
     
    2 9:05- 9:50 j.angielski-1/2 #3ar 25
    j.angielski-2/2 RD 24
    r_biologia-3/4 #3b 222
    r_wos-4/4 #3cw 114
      u_pwosm SM 36 r_biologia-3/4 #3b 222
    r_wos-4/4 #3cw 114
    3 10:00-10:45 j.polski Ja 123 u_przyroda Sz 222   r_matematyka KN 124 r_biologia-3/4 #3b 222
    r_wos-4/4 #3cw 114
    4 10:55-11:40 j.polski Ja 123 matematyka KN 124 wf SM dsg j.polski Ja 123 matematyka KN 124
    5 11:50-12:35 religia Ol 23 zaj. z wych. Mi 114 j.polski Ja 123 religia Ol 23 wf SM dsg
    6 12:55-13:40 matematyka KN 124 u_pwosm SM 36 r_matematyka KN 124 wf SM 36 r_historia-2/4 Mi 114
    7 13:50-14:35 matematyka KN 124 u_hist.i sp.-1/4 #3hc 116
    r_historia-2/4 Mi 114
    r_angielski-1/2 #3az 25
    j.angielski-2/2 RD 24
    r_angielski-1/2 #3az 25
    r_angielski-2/2 RD 24
     
    8 14:45-15:30 r_historia-2/4 Mi 114 r_historia-2/4 Mi 114 j.angielski-1/2 #3ar 25
    r_angielski-2/2 RD 24
    r_angielski-1/2 #3az 25
    r_angielski-2/2 RD 24
     
    9 15:35-16:20     j.francuski-3/4 #3f 216    

     

    3C

     

    Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
    0 7:20- 8:05 j.francuski-3/4 #3f 216     j.niemiecki-1/4 #3cn 28
    j.rosyjski-2/4 #3ro 117
    zaj. z wych. GG 213
    1 8:10- 8:55 j.angielski-1/2 #3ar 25
    j.angielski-2/2 BG 219
    r_geografia-1/4 #3g 224
    r_historia-2/4 #3h 116
    r_biologia-3/4 #3b 222
    r_wos-4/4 #3cw 114
      j.niemiecki-1/4 #3cn 28
    j.rosyjski-2/4 #3ro 117
    matematyka Sa 127
    2 9:05- 9:50 j.angielski-1/2 #3ar 25
    j.angielski-2/2 BG 219
    r_geografia-1/4 #3g 224
    r_historia-2/4 #3h 116
    r_biologia-3/4 #3b 222
    r_wos-4/4 #3cw 114
      j.polski Lu 216 r_geografia-1/4 #3g 224
    r_historia-2/4 #3h 116
    r_biologia-3/4 #3b 222
    r_wos-4/4 #3cw 114
    3 10:00-10:45 u_ameryk RD 24 j.polski Lu 216 r_matematyka Sa 127 matematyka Sa 127 r_geografia-1/4 #3g 224
    r_historia-2/4 #3h 116
    r_biologia-3/4 #3b 222
    r_wos-4/4 #3cw 114
    4 10:55-11:40 matematyka Sa 127 wf GG dsg matematyka Sa 127 wf GG msg  
    5 11:50-12:35 j.polski Lu 117 r_matematyka Sa 127 religia Ol 23 wf GG dsg  
    6 12:55-13:40 u_przyroda-1/4 #3p 222 j.polski Lu 216 u_ppski Ok 216 religia Ol 23  
    7 13:50-14:35   u_hist.i sp.-2/4 #3hc 116 r_angielski-1/2 #3az 25
    j.angielski-2/2 BG 219
    r_angielski-1/2 #3az 25
    r_angielski-2/2 BG 219
     
    8 14:45-15:30     j.angielski-1/2 #3ar 25
    r_angielski-2/2 BG 219
    r_angielski-1/2 #3az 25
    r_angielski-2/2 BG 219
     
    9 15:35-16:20     j.francuski-3/4 #3f 216