• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
   (bez uwzględnienia uroczystości i imprez szkolnych)

   Rozpoczęcie Roku Szkolnego 3 września 2018, 9:00
   Zebrania z rodzicami 12 września 2018, 16:30
   Zebrania z rodzicami
   Dyżur nauczycielski
   5 grudnia 2018, 16:30
   5 grudnia 2018, 17:00-17:30
   Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2018
   Konferencja klasyfikacyjna 14 stycznia 2019

   Zebrania z rodzicami

   16 stycznia 2019, 16:30
    

   Ferie zimowe 11.02-24.02.2019
   Zebrania z rodzicami kl. III L.O.
   Dyżur nauczycielski
   20 marca 2019, 16:30
   20 marca 2019, 17:00-17:30
   Konferencja klasyfikacyjna klas III LO 16 kwietnia 2019
   Wiosenna przerwa świąteczna 18.04-23.04.2019
   Zakończenie zajęć w klasach maturalnych   26 kwietnia 2019
   Zebrania z rodzicami
   Dyżur nauczycielski
   22 maja 2019, 16:30
   22 maja 2019, 17:00-17:30
   Konferencja klasyfikacyjna 17 czerwca 2019
   Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019 21 czerwca 2019