• KLASA HUMANISTYCZNA SPOŁECZNA

   • Klasa  liceum  ogólnokształcącego  o profilu  społecznym

     

    „Zmień swoje myśli, a zmienisz swój świat” – Norman Vincent Peale

     

    Jeżeli jesteś ciekawy świata, interesuje Cię tematyka społeczna, chcesz zrozumieć reguły rządzące otaczającą Cię rzeczywistością i chcesz zgłębić tajniki ludzkiej psychiki, a swoją przyszłość wiążesz ze środowiskiem prawa, biznesu, naukami społecznymi lub kierunkami socjologicznymi, pedagogicznymi
    i psychologicznymi albo po prostu, zamierzasz być aktywnym świadomym obywatelem świata, to klasa właśnie dla Ciebie!

    Propozycja skierowana jest do uczniów, którzy chcą pogłębić wiedzę z podstaw psychologii społecznej i komunikacji interpersonalnej oraz uzyskać wiedzę na temat zaburzeń psychicznych, emocji, mowy ciała i radzenia sobie ze stresem.

    • uczeń pozna wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw psychologii, pedagogiki i socjologii,
    • zapozna się z najważniejszymi zagadnieniami i odkryciami nauk społecznych na zajęciach treningowych,
    • rozwinie poczucie własnej wartości i godności,
    • nabędzie umiejętności tworzenia właściwych relacji z innymi oraz rozwinie swoją wrażliwość na ich potrzeby,
    • nauczy się skutecznej komunikacji,
    • dowie się, jak radzić sobie ze stresem, jak różnicować emocje i uczucia,
    • pozna znaczenie motywacji oraz czynniki kształtujące osobowość,
    • uzyska przygotowanie do podjęcia studiów humanistycznych, prawniczych, politologicznych, społecznych, ekonomicznych, pedagogicznych.

     

    Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą kontynuować naukę:

    • na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
    • na Uniwersytecie SWPS w Katowicach,
    • na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
    • Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach,
    • na studiach magisterskich lub w szkołach policealnych na kierunkach związanych z: pracą z młodzieżą, terapią uzależnień, psychologią zdrowia
     ( dietetyka), psychologią sportu, coachingiem, public relation, resocjalizacją, psychokryminalistyką.

    Co zyskasz kończąc szkołę ?

     

    • możliwość aplikowania do pracy w instytucjach związanych z pomocą społeczną,
    • ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach humanistycznych i psychologicznych na poziomie licencjackim lub wyższym,
    • możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych,
    • lepszą znajomość własnej psychiki i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

     

     

    Jak wygląda nauka w liceum ogólnokształcącym o profilu społecznym?

     

    Podstawowym celem kształcenia w klasie o profilu społecznym z dodatkowymi zajęciami będzie dobre przygotowanie ogólnokształcące, umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie kształcenia na dowolnych studiach wyższych. Interdyscyplinarny charakter tej klasy przygotuje Cię lepiej do studiów humanistycznych, prawniczych, politologicznych, społecznych, ekonomicznych oraz kierunków związanych z psychologią i pedagogiką,
    a w przyszłości pozwoli znaleźć zatrudnienie w stale rozwijającym się sektorze usługowym, instytucjach państwowych i samorządowych.

     

    W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące:

     

    • Języki obce: angielski (poziom rozszerzony od klasy pierwszej), niemiecki, rosyjski, francuski 
    • Przedmioty rozszerzone: j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia, biologia, geografia (wybór)
    • Przedmioty dodatkowe: podstawy psychologii i komunikacji interpersonalnej prowadzone również warsztatowo przez wykładowców SWPS
     w Katowicach.
    • Obozy naukowe z kadrą psychologów i trenerów.

     

     

    Współpracujemy z instytucjami wspierającymi:

     

    • Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Katowicach,
    • Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Gliwicach,
    • Policealną Szkołą Medyczną w Zabrzu