• KLASA HUMANISTYCZNA ARTYSTYCZNA

   • Klasa liceum ogólnokształcącego o profilu artystycznym

     

    „ Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie” ( Andre Malraux)

     

    Aktywny udział uczniów w życiu kulturalnym sprawia, że mogą oni połączyć naukę z pasją tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami. Program rozszerzony o treści z zakresu historii sztuki inspiruje do własnych przemyśleń, jak również działań twórczych.

     

    Propozycja skierowana jest do uczniów, którzy chcą poszerzyć zainteresowania humanistyczne, są kreatywni i pragną twórczo przeobrażać świat, a na dodatkowych zajęciach:

     

    • uczeń pogłębi wiedzę dotyczącą stylów i kierunków w sztuce,
    • pozna tajniki analizy tekstów kultury,
    • weźmie udział w warsztatach w Muzeum Śląskim w Katowicach i w Muzeum  Górnośląskim w Bytomiu,
    • będzie uczestniczył w lekcjach rysunku i malarstwa,
    • rozwinie zdolności artystyczne,
    • zaprezentuje swoją twórczość w szkole i poza nią,
    • sprawdzi swoje umiejętności podczas wyjazdu plenerowego,
    • weźmie udział w innowacji pedagogicznej „ Sztuka łączy”,
    • będzie uczestniczył w prezentacji talentów aktorskich, muzycznych i wokalnych,
    • weźmie udział w wycieczkach przedmiotowych.

     

    Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą kontynuować naukę:

     

    • na uczelniach, które proponują następujące kierunki:

              historia sztuki, kulturoznawstwo, ochrona dóbr kultury, filologia polska, historia, europeistyka, kierunki artystyczne np.

              malarstwo, wzornictwo, itp.

    • w szkołach policealnych na kierunkach artystycznych:

                aktorstwo, wizaż i stylizacja, aranżacja wnętrz, scenografia i kostiumografia, charakteryzacja, fotografia i realizacja obrazu

     

    Co zyskasz kończąc szkołę?

     

    • możliwość studiowania na kierunkach artystycznych, humanistycznych, związanych z szeroko pojętymi mediami,
    • kontynuowanie nauki w szkołach policealnych,
    • rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań artystycznych.

     

    Jak wygląda nauka w klasie o profilu artystycznym?

     

    Podstawowym celem kształcenia jest solidne przygotowanie ogólnokształcące, umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego
    i kontynuowanie nauki na wybranych studiach wyższych lub w szkołach artystycznych.

    Profil klasy jest tak przygotowany, aby uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne. Zajęcia dodatkowe planowane są w oparciu o potrzeby uczniów, aby rozwijać ich kreatywność i wrażliwość artystyczną.

     

     

    W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące:

     

    • języki obce: angielski ( poziom rozszerzony od klasy pierwszej), niemiecki, rosyjski, francuski
    • przedmioty rozszerzone:  język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
    • przedmioty dodatkowe: historia sztuki, rysunek i malarstwo, zajęcia artystyczne
    • obozy plenerowe

     

    Współpracujemy z instytucjami wspierającymi:

    • Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach
    • Muzeum Śląskim w Katowicach
    • Muzeum Górnośląskim w Bytomiu
    • Centrum Inicjatyw Społecznych w Rudzie Śląskiej